Zijn de AIVD en MIVD geïnteresseerd in mijn medische gegevens?

De AIVD en MIVD zijn in zijn algemeenheid niet geïnteresseerd in uw medische gegevens. De AIVD en MIVD verzamelen nooit willekeurig medische dossiers en gegevens. Dat staat de wet niet toe.

Hoge drempel voor verzameling informatie over gezondheid

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017 werpt een hoge drempel op, voordat de AIVD of MIVD specifieke informatie over iemands gezondheid mogen verzamelen. Alleen als het onvermijdelijk is om een dreiging goed te kunnen inschatten, mogen zij gericht medische gegevens van een persoon verzamelen.  Het vormt een aanvulling op andere gegevens die al verwerkt zijn.

Arts als vrijwillige informant

In een uiterst geval kan het bijvoorbeeld noodzakelijk zijn om meer te weten over de psychische stoornis en eventuele medicatie van een radicaliserende persoon. Op zo'n moment bekijken de veiligheidsdiensten of zij de arts kunnen vragen om de benodigde informatie.

Iedereen kan door de dienst worden gevraagd om informatie te verstrekken die voor de onderzoeken van belang is. Artsen zijn daar niet van uitgezonderd. De arts beslist dan zelf vrijwillig of hij hieraan wil meewerken. Hij is dat niet verplicht.

Databestanden met medische gegevens hacken mag niet

De AIVD en MIVD mogen niet inbreken in databestanden met medische gegevens of patiëntendossiers van willekeurige personen door middel van hacken.