Hoe verloopt het aanvragen van gesubsidieerde rechtsbijstand?

Als u rechtsbijstand niet kunt betalen, kunt u aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. Heeft u rechtsbijstand nodig? Dan vraagt uw advocaat of mediator dit voor u aan bij de Raad voor de Rechtsbijstand. U betaalt een eigen bijdrage die afhangt van uw inkomen en vermogen.

Voorwaarden gesubsidieerde rechtsbijstand

Gesubsidieerde rechtsbijstand ontvangt u niet zomaar. Hiervoor gelden voorwaarden. Zoals de hoogte van uw inkomen (wel of niet uit eigen zaak) en het vermogen. De inkomensgrenzen voor gesubsidieerde rechtsbijstand vindt u op Rechtsbijstand.nl.

Aanvraag gesubsidieerde rechtsbijstand

Uw advocaat of mediator stelt samen met u een aanvraag op voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Hij vraagt rechtsbijstand voor u aan bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Raad voor rechtsbijstand bepaalt vergoeding

De raad bepaalt daarna of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Deze bijdrage in de kosten van een advocaat of mediator (bemiddelaar) heet een toevoeging. De raad krijgt gegevens over uw inkomen en vermogen van de Belastingdienst.

Altijd eigen bijdrage rechtsbijstand

U betaalt altijd een eigen bijdrage als u gesubsidieerde rechtsbijstand ontvangt. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen en vermogen (zoals spaargeld). Deze eigen bijdrage betaalt u direct aan de advocaat of de mediator.

Griffierechten soms gedeeltelijk vergoed, proceskosten niet vergoed

Griffierechten vallen niet onder rechtsbijstand. U kunt wel om vermindering van de griffierechten vragen. Uw advocaat of mediator kan voor de aanvraagformulieren zorgen.

De proceskosten (kosten van onder meer procureurs, getuigen en deurwaarders) betaalt u zelf. Als de rechter u gelijk geeft, betaalt de tegenpartij deze kosten. Krijgt u geen gelijk, dan moet u de proceskosten zelf betalen.