Hoeveel uur mag ik werken als ik 16 of 17 jaar ben?

Als je 16 of 17 bent, mag je gemiddeld 40 uur per week werken. De tijd die je op school bent telt ook mee als arbeidstijd. Je mag niet 's nachts werken, oproepdiensten doen of overwerken. Ook heb je recht op extra rusttijden.

Werktijden jongeren van 16 en 17 jaar

Tabel met werktijden jongeren van 16 en 17 jaar
Maximum arbeidstijd per Jongeren van 16 en 17 jaar
dienst 9 uur
week 45 uur
4 weken 160 uur (gemiddeld 40 uur per week)

Schooltijd telt ook mee als arbeidstijd.
Bekijk de rusttijden (pauzes) voor 16- en 17-jarigen op deze website.

Werken op zondag

Je mag alleen op zondag werken als aan de volgende 3 voorwaarden is voldaan.

  • De aard van het werk maakt het nodig om op zondag te werken. Dit moet in het contract staan.
  • De omstandigheden in het bedrijf maken werken op zondag nodig. Er moet wel overeenstemming zijn met:
    • de ondernemingsraad, of
    • de personeelsvertegenwoordiging, of
    • betrokken werknemers.
  • De werknemers moeten persoonlijk toestemmen met werken op zondag.

Per 52 weken moet je als jongere van 16 of 17 jaar minstens 13 zondagen vrij hebben. Je mag alleen minder zondagen per jaar vrij zijn als dat in een collectief overleg is afgesproken.