Wat voor werk mag ik doen als ik 16 of 17 jaar ben?

Als je 16 of 17 jaar bent, mag je bijna elk soort werk doen. Maar geen gevaarlijk werk. Je mag bijvoorbeeld niet werken met gevaarlijke stoffen. Bovendien mag het werk je niet tegenhouden om naar school te gaan. Er zijn ook gevaarlijke werkzaamheden die je wel mag uitvoeren, maar dan alleen onder deskundig toezicht.

Eisen aan werkgevers bij risicovol werk jongeren 16 en 17 jaar

Laat je werkgever je als 16 of 17 jarige werk doen waaraan gevaar is verbonden? Dan moet hij aan voorwaarden voldoen.

De belangrijkste eisen zijn:

 • Het moet veilig zijn op de werkplaats. Ook arbeidsmiddelen zoals gereedschappen en machines moeten veilig zijn. De werkgever neemt hiervoor maatregelen die voldoen aan de eisen van de Arbowet.
 • Er is afdoende en deskundig toezicht om gevaar voor de jongere te voorkomen. Dit kan alleen als de toezichthouder zelf goed bekend is met het werk. Kan de werkgever niet zorgen voor afdoende en deskundig toezicht? Dan mogen jongeren van 16 en 17 jaar geen werk doen waar risico’s aan zitten.
 • De toezichthouder houdt in de gaten of de jongere het werk goed doet. En of de jongere geen gevaar loopt en geen gevaarlijke situaties veroorzaakt.
 • De werkgever inventariseert of het werk risico’s voor 16- en 17-jarigen inhoudt. Hij gaat na of en welke maatregelen nodig zijn. En of het werk met deze maatregelen is toegestaan. Lees meer over inventarisatie en evaluatie van risico’s (ri&e).

Werkzaamheden alleen onder genoeg en deskundig toezicht

Als je 16 of 17 jaar bent, mag je het volgende werk doen als er genoeg en deskundig toezicht is:

 • werken in een omgeving waar gevaar voor instorting bestaat;
 • werken aan of in de buurt van hoogspanningsleidingen;
 • werken met stoffen die kunnen ontploffen, irriterend of bijtend zijn;
 • werken met stoffen waarvan op de verpakking staat dat de stof schadelijk is, met de toevoeging ‘onherstelbare effecten niet uitgesloten';
 • werken met persgassen, onder druk vloeibaar gemaakte gassen en opgeloste gassen;
 • werken aan of met kuipen, bassins, leidingen of reservoirs met 1 of meer van deze gassen;
 • werken met artikelen die kunnen ontploffen, zoals vuurwerk;
 • het besturen van een trekker en het aan- of afkoppelen van aanhangwagens of werktuigen;
 • werken met wilde dieren, giftige dieren of andere dieren die gevaar opleveren;
 • dieren slachten in een slachthuis;
 • eentonig werk doen, waarvoor je als werknemer per stuk krijgt betaald;
 • aan een machine of lopende band staan waarbij je als werknemer niet zelf het werktempo kan bepalen.

Jongeren van 16 en 17 jaar met een trekkerrijbewijs mogen met een trekker de openbare weg op.

Verboden werkzaamheden 16- en 17-jarigen

Als je onder de 18 jaar bent, mag je bepaalde werkzaamheden niet doen. Het gaat om werk dat groot gevaar kan opleveren voor je veiligheid en gezondheid. Zo mag je bijvoorbeeld niet werken met giftige stoffen of in een lawaaiige omgeving.