Beslisnota-minister Van Gennip bij Antwoorden op Kamervragen over Synthesestudie niet-gebruik inkomensondersteunende regelingen SZW

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota-minister Van Gennip bij Antwoorden op Kamervragen over Synthesestudie niet-gebruik inkomensondersteunende regelingen SZW