Aanbiedingsbrief beantwoording Kamervragen over duizenden gezinnen die al jarenlang leven van een inkomen onder het niveau van een bijstandsuitkering

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) zendt, mede namens minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en de staatssecretarissen van Financiën, de antwoorden op de Kamervragen van het Tweede Kamerlid Maatoug (GroenLinks) over "duizenden gezinnen die al jarenlang leven van een inkomen onder het niveau van een bijstandsuitkering omdat de regelingen niet op elkaar aansluiten".

Aanbiedingsbrief beantwoording Kamervragen over duizenden gezinnen die al jarenlang leven van een inkomen onder het niveau van een bijstandsuitkering