Kamerbrief over bijstandsbudgetten 2023 en 2024

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer per brief over de budgetten die gemeenten krijgen voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies (LKS) voor 2023 en 2024.

Kamerbrief over bijstandsbudgetten 2023 en 2024