Antwoorden op Kamervragen schriftelijk overleg voortgang aanpak alleenverdienersproblematiek

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) en minister Van Gennip (SZW) geven antwoord op vragen over de voortgang van de aanpak van de alleenverdienersproblematiek. De leden van de fracties van GroenLinks-PvdA, VVD, NSC, D66, BBB, CDA en SGP hebben de vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen schriftelijk overleg voortgang aanpak alleenverdienersproblematiek