Wat gebeurt er als ik fraude pleeg met mijn bijstandsuitkering?

Als fraudeert met uw bijstandsuitkering, beoordeelt de gemeente wat dit betekent voor uw recht op bijstand. De gemeente kan uw uitkering (eventueel met terugwerkende kracht) aanpassen of beëindigen. Als u door fraude onterecht bijstand heeft ontvangen, dan moet u dit terugbetalen. U moet ook een boete betalen.

Boete bij fraude met bijstand

Als fraudeert met uw bijstandsuitkering, moet u ook een boete betalen. De boete komt boven op het bedrag dat u moet terugbetalen voor de te veel ontvangen bijstand. De gemeente houdt bij de hoogte van de boete rekening met:

 • in welke mate de fraude u te verwijten valt;
 • hoe ernstig is uw overtreding?
 • uw (financiële) omstandigheden.

De boete voor fraude kent een maximum. De boete zal namelijk nooit hoger zijn dan het bedrag dat u te veel aan bijstand heeft ontvangen.

De gemeente kan de boete verhalen op gezinsleden. En ook op (ex-)partners waarmee u zonder het te laten weten heeft samengewoond.

Voorbeeld boete bij fraude bijstandsuitkering

U krijgt bijstand, maar vertelt de gemeente niet dat u via een uitzendbureau werkt en inkomen ontvangt. U heeft daardoor € 500 te veel uitkering ontvangen. U moet dan die € 500 terugbetalen. Daarnaast beoordeelt de gemeente of u een boete moet betalen van nog eens maximaal € 500.

Waarschuwing bij fraude met bijstand

U krijgt niet altijd een boete als u fraudeert met uw bijstandsuitkering. Er zijn gevallen waarin de gemeente u slechts een waarschuwing geeft. Te weten:

 • als u door de fraude niet meer dan € 150,- te veel aan bijstand heeft ontvangen;
 • als u zelf alsnog binnen een redelijke termijn de juiste informatie verstrekt.

Wat houdt bijstandsfraude in?

Bijstandsfraude betekent dat u tegen de gemeente niet eerlijk bent over uw (financiële) situatie. En hierdoor onterecht (teveel) geld krijgt. 

In de volgende situaties pleegt u fraude:

 • U geeft inkomsten uit werk, erfenis of spaargeld niet of niet juist op.
 • U en uw partner wonen samen, maar u geeft op dat u alleen woont.
 • U woont op een ander adres dan dat u heeft opgegeven.
 • Uw kinderen staan bij u ingeschreven maar zij wonen niet bij u.
 • Uw kinderen wonen bij u maar zij staan niet ingeschreven op uw adres.
 • U verdient wat bij door bij kennissen op te passen of schoon te maken en u vergeet dit op te geven.