Wat gebeurt er als ik fraude pleeg met mijn bijstandsuitkering?

Als u fraude pleegt met uw bijstandsuitkering, beoordeelt de gemeente wat dit betekent voor uw recht op bijstand. De gemeente kan uw uitkering (eventueel met terugwerkende kracht) aanpassen of beëindigen. Als u door de gepleegde fraude onterecht bijstand heeft ontvangen, dan moet u dit terugbetalen. U moet ook een boete betalen.

Boete bij fraude met bijstand

Als u fraude pleegt met uw bijstandsuitkering, moet u ook een boete betalen. De boete komt extra naast het bedrag dat u moet terugbetalen voor de te veel ontvangen bijstand. De gemeente houdt bij de hoogte van de boete rekening met uw verwijtbaarheid, de ernst van de overtreding en uw (financiële) omstandigheden. De boete is maximaal even hoog als het bedrag dat u teveel aan bijstand heeft ontvangen door de fraude.

De gemeente kan de boete verhalen op gezinsleden en (ex-)partners waarmee u zonder het te vermelden heeft samengewoond.

Voorbeeld

U krijgt bijstand, maar vertelt de gemeente niet dat u via een uitzendbureau werkt en inkomen ontvangt. U heeft daardoor € 500 te veel uitkering ontvangen. U moet dan die € 500 terugbetalen. Daarnaast beoordeelt de gemeente of u een boete moet betalen van nog eens maximaal € 500.

Waarschuwing bij fraude met bijstand

De gemeente kan er in de volgende situaties voor kiezen om een waarschuwing op te leggen in plaats van een boete:

  • Als u door de fraude niet meer dan € 150,- te veel aan bijstand heeft ontvangen.
  • Als u zelf alsnog binnen een redelijke termijn de juiste informatie verstrekt.

Betekenis bijstandsfraude

Bijstandsfraude betekent dat u tegen de gemeente niet eerlijk bent over uw (financiële) situatie. En hierdoor onterecht (teveel) geld krijgt. 

In de volgende situaties pleegt u fraude:

  • U geeft inkomsten uit werk, erfenis of spaargeld niet of niet juist op.
  • U en uw partner wonen samen, maar u geeft op dat u alleen woont.
  • U woont op een ander adres dan dat u heeft opgegeven.
  • Uw kinderen staan bij u ingeschreven maar zij wonen niet bij u.
  • Uw kinderen wonen bij u maar zij staan niet ingeschreven op uw adres.
  • U verdient wat bij door bij kennissen op te passen of schoon te maken en u vergeet dit op te geven.