Wat gebeurt er als ik onjuiste informatie verstrek met betrekking tot mijn recht op een bijstandsuitkering?

Als u met opzet onjuiste of onvolledige informatie verstrekt met betrekking tot uw recht op een bijstandsuitkering, kan de gemeente uw uitkering aanpassen of beëindigen, Dit kan eventueel met terugwerkende kracht. Als u onterecht bijstand heeft ontvangen, dan moet u dit terugbetalen. Bij fraude moet u ook een boete betalen.

Boete bij fraude met bijstand

Als fraudeert met uw bijstandsuitkering, moet u ook een boete betalen. De boete komt boven op het bedrag dat u moet terugbetalen voor de te veel ontvangen bijstand. De gemeente houdt bij de hoogte van de boete rekening met:

•    de mate waarin de fraude u te verwijten valt;
•    de ernst van uw overtreding; én
•    uw (financiële) omstandigheden.

De boete voor fraude kent een maximum. De boete zal namelijk nooit hoger zijn dan het bedrag dat u te veel aan bijstand heeft ontvangen.

De gemeente kan de boete verhalen op uw gezinsleden. En ook op (ex-)partners waarmee u zonder het te laten weten heeft samengewoond.

Voorbeeld boete bij fraude bijstandsuitkering

U krijgt bijstand, maar vertelt de gemeente niet dat u via een uitzendbureau werkt en inkomen ontvangt. U heeft daardoor € 500 te veel uitkering ontvangen. U moet dan die € 500 terugbetalen. Daarnaast beoordeelt de gemeente of u een boete moet betalen van nog eens maximaal € 500.

Waarschuwing bij fraude met bijstand

U krijgt niet altijd een boete als u fraudeert met uw bijstandsuitkering. Er zijn gevallen waarin de gemeente u slechts een waarschuwing geeft. Te weten:

  • als u door de fraude niet meer dan € 150  te veel aan bijstand heeft ontvangen;
  • als u zelf alsnog binnen een redelijke termijn de juiste informatie verstrekt.

Wat houdt bijstandsfraude in?

Bijstandsfraude betekent dat u tegen de gemeente niet eerlijk bent over uw (financiële) situatie. En hierdoor onterecht (teveel) geld krijgt. 

In de volgende situaties pleegt u fraude:

  • U geeft inkomsten uit werk, erfenis of spaargeld niet of niet volledig op.
  • U en uw partner wonen samen, maar u geeft op dat u alleen woont.
  • U woont op een ander adres dan dat u heeft opgegeven.
  • Uw kinderen staan bij u ingeschreven maar zij wonen niet bij u.
  • Uw kinderen wonen bij u maar zij staan niet ingeschreven op uw adres.
  • U verdient wat bij door bij kennissen op te passen of schoon te maken en u vergeet dit op te geven.