Wat is het verschil tussen algemene bijstand en bijzondere bijstand?

Algemene bijstand is er voor mensen die niet genoeg geld hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. En ook niet in aanmerking komen voor een voorziening die voorgaat op de bijstand, zoals een andere uitkering of studiefinanciering. Met een bijstandsuitkering kunnen zij de periode overbruggen totdat zij weer betaald werk vinden. De gemeente helpt bij het vinden van geschikt werk en zorgt voor een uitkering als dat nodig is.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is voor mensen die door bijzondere omstandigheden bepaalde uitgaven hebben waarvoor de algemene bijstandsuitkering of een inkomen op hetzelfde niveau onvoldoende is. Als de gemeente vindt dat deze uitgaven noodzakelijk zijn, maar niet uit het inkomen of vermogen kunnen worden betaald, dan kan de gemeente bijzondere bijstand verlenen.