Beslisnota bij Kamerbrief over reactie op RvW-verzoek inzake publiciteit over het middel dinoterb

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over reactie op RvW-verzoek inzake publiciteit over het middel dinoterb