Uitstelbrief toezending BNC-Fiche EU Richtlijn Bodemgezondheid

Staatssecretaris Heijnen (IenW) stelt de toezending uit van het BNC-fiche over de  Richtlijn Bodemgezondheid van de Europese Unie (EU). Zij verwacht dat zij het fiche in september 2023 naar de Tweede Kamer kan sturen.