Documenten 1-181a bij besluit Rijkswaterstaat Wob-verzoek gestorte grond project Alliantie Markermeerdijken

Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over het storten van grond in het project Alliantie Markermeerdijken. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Openbaar gemaakte documenten 1-86 (PDF |406 pagina's | 25,4 MB)

Openbaar gemaakte documenten 87-165 (PDF | 213 pagina's | 18,9 MB)

Openbaar gemaakte documenten 166-181a (PDF | 485 pagina's | 25,6 MB)