Documenten 481-783 bij besluit Rijkswaterstaat Wob-verzoek gestorte grond project Alliantie Markermeerdijken

Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over het storten van grond in het project Alliantie Markermeerdijken. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Openbaar gemaakte documenten 481-728 (PDF | 675 pagina's | 24,8 MB)

Openbaar gemaakte documenten 729-754 (PDF | 68 pagina's | 9,8 MB)

Openbaar gemaakte documenten 755-759 (PDF | 9 pagina's | 5,8 MB)

Openbaar gemaakte documenten 760-767 (PDF | 19 pagina's | 7,0 MB)

Openbaar gemaakte documenten 768-783 (PDF | 57 pagina's | 2,8 MB)