Ontwerp Structuurvisie Ondergrond

Dit is het rapport over het Ontwerp Structuurvisie Ondergrond en de onderbouwende rapporten. Dit is de eerste keer dat de beleidsvelden van de ruimtelijke ordening en de ondergrond op nationale schaal bij elkaar zijn gebracht.

Ontwerp Structuurvisie Ondergrond (PDF | 112 pagina's | 4,7 MB)