Deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over granuliet

Deelbesluit op een verzoek om informatie over granuliet. Het deelbesluit is genomen op basis van de Wet open overheid (Woo).

Deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek (PDF | 12 pagina's | 299 kB)

Openbaargemaakte documenten over granuliet

Het verzoek om informatie werd gedaan op 1 oktober 2020 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 opgevolgd door de Wet open overheid (Woo).

Bij dit deelbesluit is een groot aantal documenten openbaargemaakt. Vanwege de omvang staan deze niet op Rijksoverheid.nl, maar op het publicatieplatform van Rijkswaterstaat: open.rws.nl.

Bekijk de openbaargemaakte documenten over granuliet.