Besluit op Woo-verzoek over TGG Reevediep

Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten over Thermisch Gereinigde Grond (TGG) voor het project Reevediep. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over TGG Reevediep