Ben ik verantwoordelijk voor de bodemverontreiniging rond mijn huis?

Als eigenaar van een stuk grond bent u verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze grond. U moet bodemvervuiling voorkomen en de verontreiniging die u veroorzaakt zo snel mogelijk en geheel verwijderen (saneren). 

Bodemverontreiniging melden

U moet bodemverontreiniging melden bij uw gemeente of provincie.

Vervuiler is aansprakelijk voor bodemverontreiniging

Als eigenaar van een stuk grond kunt u ook aansprakelijk zijn voor verontreiniging uit het verleden. De oorspronkelijke vervuiler is aansprakelijk, volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. Hierbij geldt wel een verjaringstermijn van 30 jaar. Is die termijn verstreken of is de vervuiler niet meer te achterhalen? Dan bent u meestal zelf verantwoordelijk voor de bodemsanering. 

Zorgplicht: voorkomen en herstellen bodemverontreiniging

U heeft een zogenaamde zorgplicht. Dit betekent dat u bodemvervuiling moet voorkomen en eventuele verontreiniging zo snel mogelijk en geheel moet verwijderen (saneren). Deze verplichting staat in artikel 13 van de Wet bodembescherming.