Beslisnota bij Kamerbrief over rapport Evaluatie werkpraktijk gespoten PUR-isolatie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over rapport Evaluatie werkpraktijk gespoten PUR-isolatie (PDF | 2 pagina's | 95 kB)