Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking van het inspectierapport ILT naar aanleiding van een handhavingsverzoek

Besluit op een verzoek om informatie over de openbaarmaking van het inspectierapport Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van 17 februari 2020 naar aanleiding van een handhavingsverzoek​​​​​​. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking van het inspectierapport ILT naar aanleiding van een handhavingsverzoek (PDF | 6 pagina's | 1,5 MB)