Vergunningvrij bouwen en verbouwen

Voor (ver)bouwen is meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Soms heeft u geen omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor gewoon onderhoud of het plaatsen van een dakkapel aan de achterkant van uw woning.

Meestal vergunning nodig, soms vergunningvrij bouwen

Alle situaties waarvoor een vergunning nodig is staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Staat uw type bouwplan niet in dit besluit? Dan moet u een vergunning aanvragen.

Ook al mag u vergunningvrij bouwen, u moet daarbij wel voldoen aan de regels uit het Bbl. En het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek. Voor vragen over bouwregelgeving kunt u een vragenformulier invullen en sturen naar de helpdesk Bouwregelgeving van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).