Handhavingbeleidsplannen bouwregelgeving

Gemeenten handhaven de bouwregelgeving en leggen hun beleid vast in een handhavingbeleidsplan. Hierin staat de frequentie en intensiteit van het toezicht op de naleving van de bouwregelgeving. De Rijksoverheid heeft een hulpmiddel voor gemeenten die zo'n plan opstellen: de Handreiking handhaving bouwregelgeving. Hieronder staan enkele voorbeelden van handhavingbeleidsplannen van gemeenten opgesteld aan de hand van deze handreiking.