Beslisnota bij aanbiedingsbrief ontwerpbesluit verzamelwijziging Bbl

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief ontwerpbesluit verzamelwijziging Bbl