Beslisnota bij Kamerbrief over Besluit verbouw onder kwaliteitsborging

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Besluit verbouw onder kwaliteitsborging