Ontwerpbesluit verzamelwijziging Bbl

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in verband met de landelijke uniformering van de energie- en milieuprestatie bij nieuwbouw, het verbeteren van de veiligheid en gezondheid in gebouwen en enkele andere wijzigingen.

Ontwerpbesluit verzamelwijziging Bbl