Antwoorden op nadere Kamervragen over Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Eerste Kamerleden de fracties CDA, PvdA en ChristenUnie hebben de vragen gesteld.

Antwoorden op nadere Kamervragen over Wet kwaliteitsborging voor het bouwen