Contra-expertise concept wijzigingsbesluit Bouwbesluit 2012

Door BZK WBI is aan de stichting ERB gevraagd een contra-expertise uit te brengen op het concept wijzigingsbesluit Bouwbesluit 2012 ten einde de tekst daarvan verder te vervolmaken.

Contra-expertise concept wijzigingsbesluit Bouwbesluit 2012 (PDF | 6 pagina's | 113 kB)