Lastenonderzoek wijzigingen Besluit bouwwerken leefomgeving

Voor de invoering van diverse wijzigingen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (opvolger Bouwbesluit 2012 onder de Omgevingswet) is onderzocht wat de effecten zijn op de lasten voor burgers, bedrijven en overheden.