Onderzoeksrapport invoeringstoets Wkb

De doelstelling van de invoeringstoets voor de Wkb is gericht op het bijtijds kunnen inspelen op signalen over de werking van de nieuwe regelgeving in de praktijk. Hiervoor is in de eerste vier maanden na inwerkingtreding van de Wkb onderzoek gedaan naar mogelijke knelpunten en onbedoelde effecten (signalen) in de uitvoering van de Wkb.

Onderzoeksrapport invoeringstoets Wkb