Verbouwingsproject Landerd

*Muziek speelt*

Logo Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verschijnt in beeld. Beeldtekst: Gemeente Landerd.

Een kleine aannemer oefent met de Wkb. Geproduceerd door de Rijksoverheid. Harold Verkuijlen – Coördinator Bouwkwaliteit TÜV Nederland: Wij doen nu ongeveer vier proefprojecten. Dit is er één, het eerste proefproject van een verbouwing met een aannemer, een zzp'er die zeg maar niet bekend was met de Wet Kwaliteitsborging. De bouwtechnische toetsing wat eerst door de gemeente, het bevoegd gezag, gedaan is, wordt nu door een private partij aan kwaliteitsborging gedaan. Dus wat wij doen is heel de bouwbesluit constructieve toets beoordelen en toezicht op de bouw ook beoordelen. En de aannemer moet dus bewijslasten indienen, zodat wij kunnen controleren of de bouw daadwerkelijk aan de regelgeving voldoet. Ben Brands – Wethouder Gemeente Landerd: Veel mensen denken dat die wet er niet komt, maar die komt er gewoon, die staat gewoon gepland. En ja, de Eerste Kamer moet er nog iets van vinden, en er zullen misschien best onderdelen wat uitgesteld worden, maar dit is de toekomst, hier moet je op voorbereid zijn. Dat is voor ons wel een belangrijke reden om ook deze proeven te doen, zodat we de kinderziektes eruit kunnen halen en beslagen ten ijs kunnen, als het wettelijk verplicht is. Michiel Guelen – Toezichthouder Gemeente Landerd: We hebben nu een viertal proefprojecten in onze gemeente. Drie grote waar we dus echt de woningen bouwen. Maar ook voor kleine aannemers, de zzp'ers is het van groot belang dat we dus ook in de juiste wijze straks de Wet Kwaliteitsborging in kunnen gaan voeren. Dat zij ook weten op wat voor wijze ze straks bewijsmaterialen en controles kunnen verwachten van de kwaliteitsborger. Harold Verkuijlen – Coördinator Bouwkwaliteit TÜV Nederland: Wat dat voor de aannemer betekent is dat ze nu met een extra oog gecontroleerd worden op de bouw, waardoor de kwaliteit van de bouw omhoog gaat. Dus de kwaliteit gaat omhoog en als het goed is gaan straks ook de faalkosten naar beneden van de aannemer. Monique van den Oever – Woningeigenaar/ Opdrachtgever en Deelnemer Proefproject: Ik denk dat het voor een groot bouwbedrijf niet zo heel veel nadelen en voordelen heeft. Want die heeft gewoon een aannemer rondlopen, een uitvoerder die de fotootjes maakt en die alles regelt. Ik denk dat voor kleinere zzp'ers wel wat meer nadelen heeft want die staan daadwerkelijk altijd met hun handen te werken en moeten nu foto's gaan maken. Dat is voor hun een nadeel, maar ik denk dat het voor degene die het uiteindelijk betaald wel een voordeel is, want alles wordt wel beter gecontroleerd. Michiel Guelen – Toezichthouder Gemeente Landerd: De ervaringen zijn heel positief. We merken in de markt dat het bij aannemers langzaam maar zeker toch wel door begint te dringen dat de wet er aankomt en dat de kwaliteit aanzienlijk omhoog gaat, doordat ze zelf ook de juiste foto's kunnen maken en de juiste bewijsstukken kunnen aanleveren. Ben Brands – Wethouder Gemeente Landerd: We doen het niet alleen hier, maar we doen dat op meerdere plaatsen, in wat nu nog de gemeente Landerd heet. Maar ook in de gemeente Uden, die samen straks de gemeente Maashorst vormen, doen wij dit soort projecten om voor ons als organisatie, maar ook richting aannemers en richting inwoners, het op een goede manier manier te kunnen borgen. Harold Verkuijlen – Coördinator Bouwkwaliteit TÜV Nederland: Wij hopen dat er heel veel zzp'ers zichzelf aanmelden om gebruik te maken van proefprojecten, om in ieder geval te leren als straks die wet ingaat, dat zij die bewijslasten moeten voeren. Monique van den Oever – Woningeigenaar/ Opdrachtgever en Deelnemer Proefproject: Ik vind het leuk om het te doen, omdat ik er het nut van in zie. Maar dat het voor kleine aannemers eigenlijk misschien wel heel belangrijk is om allemaal een keer hieraan deel te nemen voordat het daadwerkelijk van start gaat. *Muziek stopt* Logo ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verschijnt in beeld. Beeldtekst: Voor meer informatie over proefprojecten kijk op: https://www.stichtingibk.nl Geproduceerd door de Rijksoverheid.