Bouwen en verbouwen onder kwaliteitsborging - waar moet u als opdrachtgever rekening mee houden

Vanaf 2024 wordt stapsgewijs kwaliteitsborging ingevoerd. Deze animatie legt uit waar u daarbij als opdrachtgever rekening mee moet houden en welke afspraken u moet maken met uw aannemer, architect en adviseurs.

Bent u van plan iets te laten bouwen of verbouwen, zoals een woning of een bedrijfspand?
Dan wilt u natuurlijk dat dit goed gebeurt. Het is belangrijk dat de afspraken worden nagekomen
en het eindresultaat voldoet aan uw wensen en aan de landelijke bouwregelgeving.

De overheid waarborgt het voldoen aan de bouwregelgeving door middel van de Wet
kwaliteitsborging voor het bouwen. Hierbij wordt gekeken of de bouw voldoet aan de wettelijke
eisen en of de aannemer het project goed heeft opgeleverd.

U, als initiatiefnemer, moet ervoor zorgen dat de juiste informatie op tijd wordt aangeleverd aan
de gemeente. Het is dus van belang om elke stap goed te volgen en informatie aan te leveren
wanneer dat nodig is. Uw architect, adviseur of aannemer kunt u hierbij helpen. Het is van
belang dat u vooraf hierover afspraken met hen maakt, zodat zij de benodigde tekeningen en
berekeningen voor u kunnen maken.

Dit is hoe het werkt: Wanneer u iets wilt laten bouwen of verbouwen, gaat u op zoek naar een
aannemer en een architect of adviseur. De architect zal een ruimtelijk ontwerp maken en met dit
ontwerp vraagt u een vergunning omgevingsplanactiviteit aan bij de gemeente. De gemeente
toetst of het uiterlijk, de afmetingen en het gebruik van uw plan voldoen aan het omgevingsplan.
Ook kijkt de gemeente of er specifieke risico’s en aandachtspunten zijn bij de bouw.

Als u de vergunning heeft gekregen, zet u de opdracht tot uitwerking van de bouw in gang en
schakelt u een onafhankelijke kwaliteitsborger in. Op basis van uw bouwplan maakt de
kwaliteitsborger samen met de aannemer een zogenoemd borgingsplan. Hierin staat welke
controles allemaal moeten worden uitgevoerd en welke informatie na afloop beschikbaar moet
zijn.

U verzamelt een beschrijving van het bouwplan, het borgingsplan en de gegevens van de
kwaliteitsborger en doet daarmee via het omgevingsloket een bouwmelding bij de gemeente.
Als alle informatie bij de gemeente is aangeleverd en akkoord is, kan de bouw vier weken later
van start gaan.

Tijdens de bouw kijkt de kwaliteitsborger mee of alles aan de regels voldoet. Is dit niet het geval,
dan rapporteert hij dit aan u en aan de aannemer. Als alles goed is verlopen en eventuele
fouten zijn hersteld, stuurt u de tekeningen en berekeningen van de gerealiseerde bouw, samen
met de verklaring van de kwaliteitsborger dat de bouw aan de regels voldoet, op als
gereedmelding naar de gemeente.

Na de gereedmelding heeft de gemeente twee weken de tijd om het dossier te beoordelen. In
de tussentijd mag u uw nieuwe bouwwerk nog niet gaan gebruiken, bijvoorbeeld door er te gaan
wonen.Wel mag in die periode de keuken worden geplaatst, sanitair worden afgemonteerd,
behangen en geschilderd. Gaat u in deze periode zelf nog grotere, aanvullende,
bouwwerkzaamheden uitvoeren, bijvoorbeeld omdat uw woning casco is opgeleverd, dan
moeten ook die nog gecontroleerd worden. Let er op dat u hier afspraken over moet maken met
de kwaliteitsborger.

De aannemer, architect en de kwaliteitsborger zorgen zo samen met u voor een veilig en
gezond bouwwerk en een succesvol project.

Kijk voor meer informatie op de website van het Informatiepunt Leefomgeving. U vindt daar ook
onze helpdesk.