Waar kan ik vragen stellen over de regels voor bouwen en verbouwen?

De Helpdesk Bouwregelgeving en uw gemeente beantwoorden vragen over de regels bij (ver)bouwen. De Helpdesk Bouwregelgeving geeft antwoord op vragen over onder andere vergunningvrij bouwen. De gemeente beantwoordt vragen over gemeentelijke bouwregels, zoals de bouwverordening en de welstandsnota. De gemeente vertelt u ook of uw bouwplannen en het gemeentelijke bestemmingsplan elkaar niet in de weg staan. 

Helpdesk Bouwregelgeving

De Helpdesk Bouwregelgeving heeft een database met veelgestelde vragen over de toepassing van:

Wat doet de Helpdesk Bouwregelgeving niet?

De Helpdesk Bouwregelgeving

  • beantwoordt geen vragen over gemeentelijke bouwregelgeving;
  • controleert niet of uw bouwplannen aan de wetgeving voldoen;
  • geeft geen adviezen over uw bouwplannen.

Welke regels gelden bij (ver)bouwen

Als u gaat bouwen of verbouwen krijgt u te maken met bouwregels. Deze regels gaan onder andere over veiligheid, gezondheid, de omgeving en uw buren. Behalve het Bouwbesluit geldt bij (ver)bouwen ook andere regelgeving:

  • het bestemmingsplan;
  • welstandseisen;
  • de bouwverordeningen;
  • het Burenrecht.

U kunt het belangrijkste deel van de regelgeving nalezen op de pagina Stappenplan bij bouwen en verbouwen.

Alle gebouwen moeten aan de regels voldoen, ook als er geen vergunning nodig is. Een omgevingsvergunning voor bouwen vraagt u aan via het Omgevingsloket online.