Brexit en de zorgsector: informatie over gevolgen van Brexit

31 december: De informatie op deze pagina is aangepast op basis van het akkoord tussen de EU en het VK. De overheid is op dit moment bezig met een analyse van het akkoord. Daarom kunnen de teksten op deze website de komende tijd nog veranderen. 

Sinds 31 januari 2020 is het VK geen EU-land meer. De onderhandelaars van de Europese Unie (EU) en van het het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben op 24 december 2020 een akkoord bereikt over een nieuw partnerschap. Dit akkoord bevat afspraken over de regels die per 1 januari 2021 gelden tussen de EU en het VK. Hieronder staat per situatie aangegeven wat de gevolgen van de Brexit zijn voor de zorgsector. Wat dit betekent voor zorgverleners.

Gevolgen voor geneesmiddelen bij een Brexit

Sinds 31 januari 2020 is het VK geen EU land meer.  Ook voor de handel in en beschikbaarheid van geneesmiddelen gelden  vanaf 1 januari 2021 voor het VK zogenaamde derde landen eisen. Zorginstellingen zullen hiervan in principe weinig merken, vooral importeurs en inkopers moeten rekening houden met de nieuwe regels.  

Import

Als u zelf goederen uit het VK importeert, let er dan op dat u te maken krijgt met alle verplichtingen van een importeur. Daarnaast  gelden sinds 1 januari 2021 grensformaliteiten.

Export

Bij de export van medicinale farmaceutische producten naar landen buiten de EU gelden bepaalde procedures. Het is belangrijk dat u de juiste certificaten en verklaringen heeft.

Gevolgen voor medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica bij een Brexit

Op 31 januari 2020 heeft het VK de EU verlaten. Op 24 december 2020 is er een akkoord bereikt over een nieuw partnerschap. Dit akkoord bevat afspraken over de regels die per 1 januari 2021 zullen gelden tussen de EU en het VK. Lees wat de gevolgen zijn voor u, als zorgverlener en/of bedrijf.  

Gevolgen voor importeren lichaamsmaterialen

Het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) hebben op 24 december 2020 het Brexit-akkoord gesloten dat 1 januari 2021 van kracht is geworden. In de handels en samenwerkingsovereenkomst zijn geen afspraken gemaakt betreffende de in- en of uitvoer van lichaamsmaterialen van en naar de VK. Dit betekent dat het VK volgens de Europese wet- en regelgeving vanaf 1 januari 2021 als derde land beschouwd wordt. Dit heeft gevolgen voor de in- en uitvoer van lichaamsmaterialen met de VK vanaf 1 januari 2021. Lees wat dit betekent als zorgverlener en weefselinstelling die lichaamsmaterialen im- en/of exporteert met het VK

Medisch-wetenschappelijk onderzoek tussen Verenigd Koninkrijk en EU na Brexit

Lees hier wat de gevolgen zijn van Brexit voor klinisch onderzoek.

Gevolgen van Brexit voor BIG-geregistreerde zorgverlener

Kijk welke gevolgen het akkoord tussen de EU en het VK heeft voor BIG-geregistreerde zorgverleners.

Gevolgen voor Brits personeel in de Nederlandse zorgsector

Kijk welke gevolgen het akkoord tussen de EU en het VK heeft voor Brits personeel in Nederland. En voor Nederlands personeel in het Verenigd Koninkrijk. Kijk ook wat de situatie is na de Brexit als u diensten levert aan organisaties in het VK

AVG en privacy: gegevensverwerking in het Verenigd Koninkrijk na de Brexit

Op 31 januari 2020 heeft het VK de EU verlaten. Op 24 december 2020 is er een akkoord bereikt over een nieuw partnerschap. Dit akkoord bevat afspraken over de regels die per 1 januari 2021 zullen gelden tussen de EU en het VK. In het bijzonder voor klinische studies is de AVG (feitelijk de GDPR) van (groot) belang.

Medische data, (ook) in het kader van klinische studies kunnen ‘niet’ zomaar de EU verlaten (en dus ook niet zomaar op servers buiten de EU gehost/opgeslagen worden).

Bezoek de AVG-helpdesk om te kijken hoe het zit met gegevensverwerking in het Verenigd Koninkrijk na de Brexit.

Brexit Zorg Informatie Punt: voor alle vragen over Brexit en de zorg

Heeft u nog vragen over wat Brexit voor uw zorg betekent? Stel ze dan aan het Brexit Zorg Informatie Punt per email: brexitzorg@minvws.nl.
Het Brexit Zorg Informatie Punt (BZIP) is er voor vragen van burgers, douane, zorgaanbieders en bedrijven in de medische sector.