Gevolgen van Brexit voor de rechten van Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk

De Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkijk (VK) hebben een voorlopig akkoord bereikt over de rechten van EU-burgers in het VK. Als dit voorlopig akkoord definitief wordt, blijven hun rechten na de Brexit grotendeels zoals ze nu zijn. Dus ook die van Nederlanders in het VK.

Read this information in English

De Europese Commissie publiceerde vragen en antwoorden over de Brexit (pdf) over de rechten van EU-burgers in het VK na de Brexit. Deze afspraken zijn verwerkt in het akkoord dat de EU en het VK willen sluiten. De Britse regering en de 27 EU-landen hebben ingestemd met dit akkoord. Nu moeten het Europees Parlement en het Britse parlement het akkoord nog goedkeuren. Daarna zijn de afspraken pas geldig.

Informatie en advies

Nederlandse burgers die wonen in het Verenigd Koninkrijk kunnen voor informatie over Brexit terecht bij de Nederlandse ambassade in Londen en bij de Rijksoverheid. De ambassade organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten. Kijk op de Facebookpagina van de ambassade voor de data.  

Voor consulaire zaken kunt u contact opnemen met het 24/7 BZ Contact Center van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voor informatie over uw pensioen kunt u terecht bij uw pensioenfonds. Voor informatie over uw zorgverzekering kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar. Studenten kunnen voor informatie over studiefinanciering terecht bij DUO en over overige zaken bij de onderwijsinstelling.

Voor informatie over de huidige regels omtrent uw Nederlandse uitkering kunt u terecht bij de Sociale Verzekeringsbank en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.