Brexit: stand van zaken

Het Verenigd Koninkrijk (VK) wil de Europese Unie (EU) verlaten. Het VK en de EU hebben in 2018 een akkoord bereikt over de voorwaarden voor deze zogeheten Brexit. Het Britse parlement heeft dit akkoord echter niet goedgekeurd. De 27 blijvende EU-landen en de Britse regering hebben daarom besloten de Brexit-datum uit te stellen tot uiterlijk 31 oktober 2019. Of eerder als het Britse parlement het Brexit akkoord heeft goedgekeurd. 

Read this information in English

Op 6 september heeft het Britse parlement een wet aangenomen, die de Britse regering verplicht om uitstel van de Brexit aan te vragen als er op 19 oktober 2019 nog geen akkoord is bereikt tussen de EU en het VK. De Europese regeringsleiders zullen op 17 en 18 oktober 2019 tijdens de Europese Raad de stand van zaken bespreken.

Geen akkoord (no deal)

De kans dat het uiteindelijk niet lukt om tot afspraken over de Brexit met het VK te komen (no deal) is nog steeds aanwezig. Er kan dus nog steeds een no deal-Brexit plaatsvinden op 31 oktober. In dat geval kan er voor beide partijen overlast ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan lange wachtrijen in de havens en vertragingen bij het luchtvaartverkeer. De regering werkt daarom hard aan het beperken van de overlast van een no deal. Het is belangrijk dat bedrijven, instellingen en burgers zich blijven voorbereiden op alle scenario’s, inclusief no deal.

Overgangsfase bij goedkeuring akkoord

Als het Britse parlement alsnog voor 31 oktober instemt met het Brexit akkoord, dan treedt het VK uit de EU op de eerste dag van de daaropvolgende kalendermaand (niet later dan 1 november 2019). Vanaf de uittreding gaat een overgangsfase in werking tot en met 31 december 2020. In deze periode blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Voor burgers en bedrijven verandert er vrijwel niets. Deze overgangsperiode kan zo nodig eenmalig met twee jaar worden verlengd tot en met 31 december 2022.

Het akkoord bevat verder  afspraken over:

  • de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en Britten in de EU: voor hen verandert er voorlopig vrijwel niets;
  • hoeveel en hoelang het Verenigd Koninkrijk meebetaalt aan de Europese begroting;
  • de grens tussen Ierland en Noord-Ierland (Engels).

Lees meer over de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en Britten in de EU in een pdf-document van de Europese Commissie. U kunt het document in het Engels en Nederlands downloaden.

Naast het Britse parlement moet het Europees Parlement het akkoord ook nog goedkeuren. Pas hierna kunnen de EU en het VK de afspraken van het akkoord gaan uitvoeren.

Overgangsperiode voor Britten in Nederland

Op 7 januari kondigde de Rijksoverheid een nationale overgangsperiode aan tot 1 juli 2020 voor Britten in Nederland. Dit is voor het geval er geen akkoord tussen de EU en het VK wordt gesloten. In deze overgangsperiode verandert er niets voor de Britten die in Nederland wonen. Zij hebben voldoende tijd om een nieuwe verblijfsvergunning te regelen.

Nieuwe relatie

Pas na de Brexit kunnen de EU en het VK over de details van hun nieuwe relatie verder gaan onderhandelen. Meer duidelijkheid over de nieuwe relatie tussen de EU en het VK komt dan ook pas nadat deze fase van de onderhandelingen is afgerond.

Brexit: vanaf het begin tot nu

Hoe ziet het proces van de onderhandelingen over de Brexit tussen het VK en de EU eruit?