Brexit: stand van zaken

Het Verenigd Koninkrijk (VK) wil de Europese Unie (EU) verlaten. Na een verzoek van de Britse regering om de datum voor deze Brexit uit te stellen tot 31 januari 2020, is de EU akkoord gegaan met het gevraagde uitstel. De nieuwe Brexit-datum wordt 31 januari 2020 (middernacht Nederlandse tijd) - of zoveel eerder als het Britse parlement en het Europese parlement het terugtrekkingsakkoord hebben goedgekeurd.

Het VK en de EU bereikten op 17 oktober een akkoord over de voorwaarden voor de Brexit. Het Britse parlement en het Europese Parlement moeten dit akkoord nog goedkeuren voordat de afspraken in werking kunnen treden.

Op 22 oktober stemde het Britse parlement ermee in om de Brexit wetgeving te gaan behandelen. Maar het parlement besloot hier meer tijd voor te nemen dan de Britse premier had voorgesteld. Hierdoor was de beoogde Brexit-datum van 31 oktober niet meer haalbaar voor een uittreding met akkoord. Zolang de Brexit wetgeving niet is goedgekeurd in het Britse parlement en het Europese parlement, gaat het Brexit akkoord niet in.

Read this information in English

Geen akkoord (no deal)

De kans dat het uiteindelijk niet lukt om tot goedgekeurde afspraken over de Brexit met het VK te komen (no deal) is nog steeds aanwezig, zolang het Brexit-akkoord niet is goedgekeurd door alle partijen. Er kan dus nog steeds een no deal-Brexit plaatsvinden op 31 januari 2020. In dat geval kan er voor beide partijen overlast ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan lange wachtrijen in de havens en vertragingen bij het luchtvaartverkeer. De regering werkt daarom hard aan het beperken van de overlast van een eventuele no deal. Het is belangrijk dat bedrijven, instellingen en burgers zich ook blijven voorbereiden op alle scenario’s, inclusief no deal.

Overgangsfase bij goedkeuring akkoord

Als het Britse parlement en het Europese Parlement alsnog instemmen met het Brexit akkoord, gaat een overgangsfase in werking tot en met 31 december 2020. In deze periode blijven de EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Voor burgers en bedrijven verandert er vrijwel niets. Ze hebben dan meer tijd om zich voor te bereiden. Deze overgangsperiode kan zo nodig eenmalig met twee jaar worden verlengd tot en met 31 december 2022.

Lees het terugtrekkingsakkoord van het Verenigd Koninkrijk van 17 oktober (in het Engels) in een pdf-document op de website van de Europese Commissie.

Het akkoord bevat verder  afspraken over:

  • de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en Britten in de EU: voor hen verandert er voorlopig vrijwel niets;
  • hoeveel en hoelang het Verenigd Koninkrijk meebetaalt aan de Europese begroting;
  • de grens tussen Ierland en Noord-Ierland.

Lees meer over de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en Britten in de EU in een pdf-document van de Europese Commissie. U kunt het document in het Engels en Nederlands downloaden.

Naast het Britse parlement moet het Europees Parlement het akkoord ook nog goedkeuren. Pas hierna kunnen de EU en het VK de afspraken van het akkoord gaan uitvoeren.

Overgangsperiode voor Britten in Nederland

Op 7 januari kondigde de Rijksoverheid een nationale overgangsperiode van 15 maanden vanaf de Brexitdatum voor Britten in Nederland. Dit is voor het geval er geen akkoord (no deal) tussen de EU en het VK wordt gesloten. In deze overgangsperiode verandert er niets voor de Britten die in Nederland wonen. Zij hebben voldoende tijd om een nieuwe verblijfsvergunning te regelen.

Nieuwe relatie

Pas na de Brexit kunnen de EU en het VK over de details van hun nieuwe relatie verder gaan onderhandelen. Meer duidelijkheid over de nieuwe relatie tussen de EU en het VK komt dan ook pas nadat deze fase van de onderhandelingen is afgerond.

Brexit: vanaf het begin tot nu

Hoe ziet het proces van de onderhandelingen over de Brexit tussen het VK en de EU eruit?