Brexit - EU-VK akkoord: stand van zaken

De onderhandelaars van de Europese Unie (EU) en van het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben op 24 december 2020 een akkoord bereikt over een nieuw partnerschap. In dit akkoord staan afspraken over de regels die sinds 1 januari 2021 gelden tussen de EU en het VK. 

Read this information in English

Op 29 december 2020 stemden de EU-lidstaten in met het akkoord. Op 31 december 2020 ook het Britse parlement. Het Europese Parlement moet dat in 2021 nog doen. Sinds 1 januari 2021 wordt het akkoord wel al voorlopig toegepast en zijn de nieuwe regels ingegaan.

Lees over het nieuwe EU-VK partnerschap in documenten van de Europese Commissie (alleen in Engels).

Akkoord over het nieuwe EU-VK partnerschap

Het akkoord tussen de EU en het VK over een nieuw partnerschap bevat afspraken over de nieuwe regels die sinds 1 januari 2021 gelden in de relatie tussen de EU en het VK. Onder meer op het gebied van:

  • handel in diensten en goederen;
  • een gelijk speelveld;
  • visserij;
  • luchtvaart en wegtransport;
  • sociale zekerheid;
  • VK-deelname aan EU-programma’s;
  • interne veiligheid.

Nieuwe regels voor zakendoen en reizen na het akkoord

Met het akkoord gelden nieuwe regels voor het zakendoen met het Verenigd Koninkrijk. Zo zijn er bijvoorbeeld controles en meer administratieve handelingen aan de grens van het VK en de EU. Lees meer over de veranderingen voor ondernemers sinds 1 januari 2021 op het Brexitloket.

Ook gelden nieuwe regels wanneer u naar of via het Verenigd Koninkrijk reist. Lees meer over reizen en andere veranderingen voor Nederlanders sinds 1 januari 2021 op deze website.  

De komende periode zal de informatie naar aanleiding van het akkoord op deze website worden bijgewerkt.

Overgangsperiode tot en met 31 december 2020

Het VK heeft de EU op 31 januari 2020 al verlaten. Tot en met 31 december 2020 was er een overgangsperiode, waarin alle EU-regels en wetten voor het VK nog golden. 

Een deel van de regels uit het terugtrekkingsakkoord van het VK van 12 november 2019, gelden nu, na afloop van de overgangsperiode, ook nog. Dit geldt bijvoorbeeld voor de regels over de rechten van burgers.

Hoe ziet het proces van de onderhandelingen over de Brexit tussen het VK en de EU eruit?

Video Gevolgen Brexit voor Nederland

De Brexit heeft gevolgen voor de hele Europese Unie. Bekijk wat dit betekent voor de EU en voor Nederland.

Video Gevolgen Brexit voor Nederland

Het Verenigd Koninkrijk heeft ervoor gekozen uit de
EU te stappen. Deze Brexit heeft gevolgen voor de hele EU. Dus ook voor Nederland.

Nu is er een overgangsperiode... waarin we nog heel weinig merken van de Brexit.
De EU en het VK onderhandelen ondertussen over hun nieuwe relatie.
De EU-landen werken veel samen. Daarom zijn de onderhandelingen over nieuwe afspraken tussen de
EU en het VK ... erg ingewikkeld.
Nederlandse bedrijven kunnen minder makkelijk zakendoen met het VK. Zo zullen ze douaneaangifte moeten doen.
En komen er importtarieven?
Hoe staat het met transport?
Mogen vliegtuigen straks nog landen op Heathrow... en komen er lange rijen schepen in Rotterdam en Dover?
Blijft Brits voedsel veilig... als de EU-regels daar niet meer gelden?
Ook is de vraag onder welke voorwaarden je straks in het VK kunt werken of studeren.
Of dat je een werkvisum nodig hebt voor een klus in het VK?
En hoe zit het met de veiligheid? Kunnen we criminelen opsporen... als de informatie-uitwisseling met de Britse opsporingsinstanties stopt?

Er zijn óók kansen. Denk aan bedrijven die hun hoofdkantoor van het
VK... naar de EU verplaatsen.
Komen de EU en het VK er niet uit met de onderhandelingen... dan gelden de regels van de Wereldhandelsorganisatie.
Dat betekent dat er invoertarieven komen.

Hoe dan ook wordt Nederland geraakt door de Brexit.
Op wat voor manier, dat verschilt per sector.
Wat de precieze gevolgen zijn, wordt duidelijk na de overgangsperiode.
Bereid je daarom zo goed mogelijk voor met wat we nu al weten.