Brexit - EU-VK akkoord: nieuwe regels

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie (EU) op 31 januari 2020 verlaten. De VK en de EU hebben in 2020 een akkoord bereikt over hun nieuwe partnerschap. In het akkoord staan afspraken en regels die sinds 1 januari 2021 gelden.

Read this information in English

Nieuwe regels EU en VK

De onderhandelaars van de EU en het VK hebben op 24 december 2020 een akkoord bereikt.  Daarin staan de nieuwe regels over het nieuwe EU-VK partnerschap die vanaf 1 januari 2021 gelden. De regels gaan onder andere over:

  • reizen en grenscontroles bij reizen van of naar het VK;
  • handel in goederen, bijvoorbeeld  bloemen en voedingsmiddelen;
  • veiligheid, bijvoorbeeld afspraken over samenwerking bij criminaliteit en terrorisme.

Bekijk meer regels in de infographic Nieuwe regels EU-VK partnerschap hieronder.

​​​​​​Lees meer over het nieuwe EU-VK partnerschap in documenten van de Europese Commissie (alleen in het Engels).

Infographic nieuwe regels EU-VK partnerschap

Bekijk de infographic met de nieuwe regels van het EU-VK partnerschap in een grotere weergave (pdf).

Vergroot afbeelding Infographic afspraken in het EU-VK akkoord

Europees Parlement is akkoord met overeenkomst

Het Europees Parlement heeft op 27 april 2021 de handels- en samenwerkingsovereenkomst met het VK goedgekeurd. De goedkeuring van het Europees Parlement was vereist om het akkoord definitief in werking te laten treden vanaf 1 mei. Om verstoringen te minimaliseren werd het akkoord sinds 1 januari 2021 al voorlopig toegepast. Daarom golden de nieuwe regels over de samenwerking al eerder. 

Tijdlijn Brexit: van referendum naar nieuwe relatie EU en VK

Hoe ziet het proces van de onderhandelingen over de Brexit tussen het VK en de EU eruit?