Beantwoording Kamervragen over gevolgen van Brexit voor levering Nederlandse medicijnen aan Verenigd Koninkrijk

Minister Van Ark beantwoordt Kamervragen over de gevolgen van de Brexit voor de levering van Nederlandse medicijnen aan het Verenigd Koninkrijk.

Beantwoording Kamervragen over gevolgen van Brexit voor levering Nederlandse medicijnen aan Verenigd Koninkrijk ( PDF | 3 pagina's | 125 kB )