Kamerbrief over de actualisatie Kottervisie en benutting middelen Brexit Adjustment Reserve

Minister Schouten informeert de Eerste en Tweede Kamer over de stand van zaken rond de uitvoering van de Kottervisie en de voorgenomen benutting van de Brexit Adjustment Reserve (BAR) voor de visserijsector. Daarnaast informeert zij over een brede innovatieregeling voor een duurzame visserij en aquacultuur die op 8 juli 2021 opengesteld wordt en hoe zij invulling zal geven aan een aantal met deze onderwerpen samenhangende moties.

Kamerbrief over de actualisatie Kottervisie en benutting middelen Brexit Adjustment Reserve ( PDF | 10 pagina's | 613 kB )