Kamerbrief over Nederlandse implementatie Brexit Adjustment Reserve

Minister Adriaansen (EZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de Nederlandse implementatie van de Brexit Adjustment Reserve (BAR). De BAR is een door de EU ter beschikking gesteld fonds om kosten te dekken die door de lidstaten zijn gemaakt in verband met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.

Kamerbrief over Nederlandse implementatie Brexit Adjustment Reserve