Kan ik na de Brexit als Britse grensarbeider in Nederland werken?

Ja, dat kan als u vóór 31 december 2020 al als Brits grensarbeider in Nederland werkte, in het Verenigd Koninkrijk (VK) of een ander EU-land woont en voldoet aan de voorwaarden van het terugtrekkingsakkoord. Wel moet u in dat geval een document 'Grensarbeider' aanvragen.

Wilt u na 31 december 2020 als Brits grensarbeider in Nederland werken, dan gelden andere regels. 

Read this information in English.

Wanneer ben ik grensarbeider volgens het terugtrekkingsakkoord?

U bent grensarbeider als u niet in Nederland woont, maar er wel werkt als werknemer (meestal in dienst van een in Nederland gevestigde werkgever) of als in Nederland gevestigde zelfstandige. 

U werkte als grensarbeider op of vóór 31 december 2020

Britse grensarbeiders die tot en met 31 december 2020 al in Nederland werken als werknemer (meestal bij een in Nederland gevestigde werkgever) of als een in Nederland gevestigde zelfstandige, kunnen dit blijven doen na  31 december 2020. Wel moet u een document 'Grensarbeider' aanvragen bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). Dit document heeft u nodig om te laten zien dat u recht heeft om als grensarbeider in Nederland te werken. Het moet wel gaan om werkzaamheden die worden uitgeoefend in het kader van het vrij verkeer van werknemers (in het geval van werknemers) of het vrij verkeer van vestiging (in geval van zelfstandigen). Grensarbeiders die in Nederland werken in het kader van het vrij verkeer van diensten, vallen niet onder het terugtrekkingsakkoord en komen dus niet in aanmerking voor het document ‘Grensarbeid'. Met het document kunt u Nederland in en uit reizen. 

U gaat in 2021 als grensarbeider werken

Voor Britse burgers die vanaf 2021 in Nederland willen wonen en/of werken gelden de nationale regels voor personen buiten de EU (derdelanders). Afhankelijk van uw functie en de duur van de werkzaamheden, moet uw Nederlandse werkgever een TWV voor u aanvragen.