Kan ik na de Brexit als Britse grensarbeider in Nederland werken?

Tot en met 31 december 2020 geldt een overgangsperiode. U kunt tot die tijd blijven werken in Nederland als Britse grensarbeider. Alle EU-afspraken en regels gelden dan nog voor het VK. Als u onder het terugtrekkingsakkoord valt kunt u ook na de overgangsperiode als Britse grensarbeider blijven werken in Nederland. Of u na de overgangsperiode nog kunt beginnen met werken in Nederland als Britse grensarbeider hangt af van de afspraken die het VK en de EU hierover maken.

Read this information in English.

Wanneer ben ik grensarbeider of grenswerker?

Bent u VK-onderdaan en woont u buiten Nederland, maar werkt u in Nederland als werknemer of zelfstandige? In dat geval bent u grensarbeider.
 

U werkt als grensarbeider vóór 1 januari 2021

Werkt u al in Nederland als Brits grensarbeider vóór het einde van de overgangsperiode (de overgangsperiode loopt tot 1 januari 2021)? Dan valt u onder het terugtrekkingsakkoord. Dat betekent dat u ook na het einde van de overgangsperiode in Nederland kan blijven werken als grensarbeider. Om aan te kunnen tonen dat u recht heeft op het voortzetten van grensarbeid in Nederland, is een document Grensarbeider vereist. Met dit document kunt u Nederland in en uit blijven reizen. U kunt het document Grensarbeider medio oktober online aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Dien uw aanvraag voor dit document zo snel mogelijk in op de IND-website.

U gaat als grensarbeider werken vanaf 1 januari 2021

Wilt u beginnen met werken in Nederland als Brits grensarbeider na het einde van de overgangsperiode? Dus vanaf 1 januari 2021? Dan valt u niet onder het terugtrekkingsakkoord. Het is nog niet bekend of u in dat geval als Brits grensarbeider zonder tewerkstellingsvergunning in Nederland kan gaan werken. Dat hangt af van de afspraken die de EU en het VK maken over de toekomstige relatie. Als er geen afspraken worden gemaakt, moet uw Nederlandse werkgever een tewerkstellingsvergunning voor u aanvragen.