Moet ik na de Brexit inburgeren in Nederland?

Tot en met 31 december 2020 geldt een overgangsperiode. Alle EU-afspraken en regels gelden dan nog voor het VK. U hoeft dan niet in te burgeren.

Read this information in English.

U woont voor het einde van de overgangsperiode (of datum) in Nederland

Britten die voor 31 december 2020 rechtmatig in Nederland verblijven houden hun rechten op verblijf, studie en werk in Nederland. Dit geldt ook voor familieleden van Britse burgers die zelf geen EU-nationaliteit hebben. Beide groepen worden vrijgesteld van het inburgeringsvereiste en de inburgeringsplicht. Als u nu al in Nederland woont en uw verblijfsrecht behoudt, hoeft u niet verplicht in te burgeren.

Afspraken voor personen die na de overgangsperiode naar NL komen

Britten die na de overgangsperiode naar Nederland komen, kunnen in Nederland een verblijfsvergunning als derdelander aanvragen. Een derdelander is iemand met een niet-Europese nationaliteit. U heeft als Brit geen machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig. Voorafgaand aan uw komst naar Nederland hoeft u niet het basisexamen inburgering buitenland af te leggen. Wanneer u in Nederland gevestigd bent moet wel u het inburgeringsexamen halen als u inburgeringsplichtig bent.