Wat is Brexit?

Brexit is het uittreden van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU). De naam Brexit komt van de Engelse woorden Great Britain (Groot-Brittannië) en exit (vertrek). 

Read this information in English

Referendum: meerderheid stemmers kiest voor uittreden

Het Britse parlement organiseerde op 23 juni 2016 een referendum over het EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk. De inwoners van het VK stemden die dag op de vraag: moet het VK lid blijven van de EU of moet het VK de EU verlaten? Een meerderheid van de stemmers (51,89%) koos voor uittreden. Op 31 januari 2020 heeft het VK de Europese Unie verlaten.

Overgangsperiode

Tot en met 31 december 2020 geldt een overgangsperiode. Het Verenigd Koninkrijk houdt zich dan nog aan alle wetten en regels van de EU. Er verandert dan ook nog niets. In deze periode onderhandelen het VK en de EU over hun nieuwe relatie. Na de overgangsperiode kunnen andere regels gelden. Dit wordt in de loop van 2020 duidelijk.