Overzicht verbetering positie arbeidsmigranten

In het najaar van 2020 zijn er door het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten aanbevelingen gedaan om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Een deel wordt direct uitgevoerd. Een ander deel wordt voorbereid. 

Overzicht verbetering positie arbeidsmigranten (PDF | 1 pagina | 105 kB)