Verbeteren positie arbeidsmigranten

Nog veel arbeidsmigranten in Nederland wonen en werken in slechte omstandigheden. Sommige uitzendbureaus misbruiken hun kwetsbare positie. Zij hebben slechte huisvesting en voldoende toezicht van de overheid ontbreekt. De overheid neemt diverse maatregelen om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren.  

Slechte werk- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten hebben soms slechte werk- en woonomstandigheden. Dan worden zij onderbetaald en hebben een onveilige en ongezonde werkomgeving. De huisvesting die werkgevers of uitzendbureaus voor hen regelen laat ook vaak veel te wensen over.

Onvoldoende zicht overheid op arbeidsmigranten

De overheid heeft onvoldoende zicht op deze arbeidsmigranten, omdat er weinig informatie over hen in de Basisregistratie Personen (BRP) staat. Bovendien weten arbeidsmigranten zelf vaak niet goed wat hun rechten en plichten zijn.  

Maatregelen om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren

De overheid neemt diverse maatregelen om de werk- en leefomstandigheden en de rechtspositie van arbeidsmigranten in Nederland te verbeteren. In 2020 stelde de overheid het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten aan. Doel van dit aanjaagteam was om voorstellen te doen over verbeterende maatregelen. Het aanjaagteam heeft 50 aanbevelingen gedaan. Op basis daarvan neemt het kabinet onder andere de volgende maatregelen.

Digitale informatie in eigen taal over rechten en plichten in Nederland

De overheid wil de dat arbeidsmigranten op de hoogte zijn over hun rechten en plichten in Nederland. Dan kunnen zij hun rechtspositie verbeteren. Bij voorkeur moeten zij informatie over hun rechten en plichten vinden in hun eigen taal. Daarom heeft de overheid de website WorkinNL opgericht. Daarop staat onder andere informatie over huisvesting, ontslagregelgeving, contract en loon. De informatie is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Pools, Roemeens, Spaans en Bulgaars.  

Betere registratie arbeidsmigranten

De overheid wil de contactgegevens en tijdelijke verblijfadressen van arbeidsmigranten in de Basisregistratie Personen (BRP) vastleggen. Hiervoor is een wijziging van de wet Basisregistratie Personen nodig. Nu gebeurt de registratie alleen nog bij mensen die langer dan 4 maanden in Nederland verblijven. Als de gegevens van arbeidsmigranten die in Nederland wonen en werken in BRP staan, dan kan de overheid meer voor hen doen. Bijvoorbeeld beter controleren of zij in veilige omstandigheden wonen. 

Meer en betere huisvesting 

Er is € 50 miljoen beschikbaar voor meer en betere woonruimte voor kwetsbare groepen, zoals arbeidsmigranten. Gemeenten gaan 4.700 extra woningen bouwen en omvormen voor arbeidsmigranten. Ook via woondeals en regiodeals wil de Rijksoverheid het woningaanbod vergroten. Gemeenten kunnen steun krijgen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor het maken van beleid of het realiseren van een huisvestinglocatie.  

Arbeidsmigranten altijd verzekerd voor noodzakelijke medische kosten

Arbeidsmigranten kunnen kort onverzekerd raken. Dat komt omdat zij vaak via hun werkgever verzekerd zijn en de verzekering meteen stopt als zij hun baan verliezen. Als dit gebeurt, kunnen zij noodzakelijke medische kosten niet betalen of vergoed krijgen. Via de ‘Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden’ zorgt de overheid ervoor dat arbeidsmigranten hun medische kosten ook vergoed krijgen als zij kort onverzekerd raken. Als arbeidsmigranten op deze manier altijd verzekerd zijn voor noodzakelijke medische kosten, zijn zij minder kwetsbaar.

Verplichte eisen aan uitzendbureaus 

Het kabinet wil uitzendbureaus die misbruik maken van arbeidsmigranten weren van de markt. Daarom zijn er plannen voor een verplicht certificaat voor deze bedrijven. Zonder dit certificaat mogen zij niet op de Nederlandse markt opereren. Bedrijven die toch met uitzendbureaus zonder certificering werken, krijgt een boete. Een volgend kabinet beslist over de verplichte eisen aan uitzendbureaus die voor dit certificaat in aanmerking kunnen komen.    

Investeringen in handhaving en toezicht

Het huidige demissionaire kabinet investeert € 50 miljoen euro extra in de Inspectie SZW. Een nieuw kabinet beslist of er nog meer geld nodig is. 

Adviesrapporten Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten

Het eerste adviesrapport van het aanjaagteam bevat aanbevelingen om de risico’s op coronabesmettingen onder arbeidsmigranten te verlagen en hun situatie op de langere termijn te verbeteren. Het tweede adviesrapport bevat aanbevelingen om misstanden bij arbeidsmigranten in Nederland tegen te gaan.

 

Update verbetering positie arbeidsmigranten