Hoe vraag ik kinderbijslag aan?

Kinderbijslag vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Krijgt u al kinderbijslag en is uw volgende kind in Nederland geboren? Dan hoeft u niets te doen. In sommige gevallen kunt u kinderbijslag aanvragen als u of uw kind in het buitenland woont.

Kinderbijslag aanvragen 1e kind

De gemeente geeft de aangifte van de geboorte van uw kind door aan de SVB. Ongeveer 2 tot 4 weken na de aangifte krijgt u van de SVB een brief. Daarna kunt u de kinderbijslag aanvragen op de website van de SVB. Daarvoor heeft u DigiD nodig. U kunt de SVB ook vragen een papieren aanvraagformulier op te sturen.

Kinderbijslag voor volgende kinderen

Krijgt u al kinderbijslag en is uw 2e of volgende kind in Nederland geboren? Dan hoeft u niets te doen. De SVB past de kinderbijslag automatisch voor u aan. U krijgt een brief waarin het nieuwe bedrag staat.

Geboorte kind zelf doorgeven aan SVB

In sommige situaties moet u zelf aan de SVB doorgeven dat uw kind is geboren. Dit geldt als:

  • uw kind niet in Nederland is geboren;
  • u in het buitenland woont;
  • u niet binnen 1 maand na de geboorte van uw kind bij de gemeente aangifte doet van de geboorte.

Geeft u dit niet door aan de SVB, dan kunt u geen kinderbijslag aanvragen. Als u bij de aanvraag uw 'kinderbijslagnummer' moet doorgeven, bedoelt de SVB hiermee uw burgerservicenummer (BSN).

Gegevens kind zelf doorgeven na immigratie of adoptie

Wanneer u met uw kind in Nederland komt wonen of werken moet u de gegevens van uw kind zelf doorgeven aan de SVB. Anders kunt u geen kinderbijslag aanvragen. Datzelfde geldt als u een kind adopteert.

Kinderbijslag in buitenland

Soms kunt u Nederlandse kinderbijslag krijgen als u in het buitenland woont of werkt. Of als uw kind in het buitenland gaat wonen. Bijvoorbeeld als u of uw kind woont in een land dat hoort bij de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER).