Ik werk in de transportsector. Moet ik mij in Nederland melden bij het loket voor buitenlandse werknemers?

De transportsector kent enkele uitzonderingen op de meldingsregels voor buitenlandse werknemers. Zo is het merendeel van het vervoer uitgesloten van de meldingsplicht en is het mogelijk om voor goederenvervoer over de weg gebruik te maken van een jaarmelding.

Jaarmelding in de transportsector

U kunt gebruikmaken van de jaarmelding als u als dienstverrichter of zelfstandige werkzaam bent in de sector Goederenvervoer over de weg (Standaard Bedrijfsindeling groep H 49.4). Dit geldt ook als u in opdracht van een in Nederland gevestigde dienstontvanger diensten levert.

Als buitenlandse werkgever kunt u zich vanaf 2 februari 2022 ook melden in het nieuwe Europese portaal Road Transport - Posting Declaration voor vervoersactiviteiten die onder de nieuwe richtlijn 2020/1057/EU vallen. Het gaat hier om cabotage en derdelandenvervoer. Doet u een melding via dit Europese portaal, dan hoeft u geen jaarmelding te doen.

Sectoren zonder meldingsplicht

U hoeft zich niet te melden als dienstverrichter of zelfstandige werkzaam in een van de sectoren die in de Standaard Bedrijfsindeling worden aangeduid met de volgende classificaties:

  • 49.1 Personenvervoer per spoor (geen tram of metro);
  • 49.2 Goederenvervoer per spoor;
  • 49.3 Personenvervoer over de weg;
  • 49.4 Goederenvervoer over de weg, mits die werkzaamheden uitsluitend bestaan uit het vervoeren van goederen door Nederland zónder in Nederland te laden of te lossen;
  • 50 Vervoer over water;
  • 51 Luchtvaart;
  • 53 Post en koeriers.

Werkt u in een andere categorie, dan moet u zich wel melden.

Jaarmelding bij cabotage

Vervoert u goederen tussen 2 punten in Nederland (cabotage)? Of laadt of lost u in Nederland als onderdeel van een internationale rit? Dan moet u uw chauffeurs melden. Dit kan via een jaarmelding voor buitenlandse werknemers.

Geen melding bij transitovervoer

Gaat het om transitovervoer (doorvoer) zonder laden of lossen in Nederland? Dan hoeft u de chauffeurs niet te melden in het meldloket.

Zelfstandig (internationaal) vrachtwagenchauffeur

Als zelfstandig vrachtwagenchauffeur moet u uw tijdelijke werkzaamheden in Nederland ook melden als u hier normaal niet werkt en u wel goederen laadt en/of lost in Nederland.

Meer informatie over cao’s in transportsector

Meer informatie over de cao’s in de transportsector vindt u bij de Vervoersbond Naleving cao Beroepsgoederenvervoer (VNB).