Mag ik als buitenlandse werknemer in Nederland werken?

Of u in Nederland mag werken hangt af van uw nationaliteit. U mag gewoon in Nederland werken als u uit een ander land van de Europese Unie (EU) komt. Als u niet uit de EU komt gelden er voorwaarden. U heeft dan bijvoorbeeld een werkvergunning nodig. Voor bepaalde groepen gelden speciale regels. Bijvoorbeeld voor studenten, kennismigranten en artiesten.

Vrije toegang tot Nederlandse arbeidsmarkt EU-burgers

Als u uit 1 van de volgende landen komt kunt u zonder visum, verblijfsvergunning of werkvergunning in Nederland werken:

U heeft wel een geldig paspoort of een geldig identiteitsbewijs nodig.

Meldplicht voor gedetacheerde werknemers

Komt u vanuit een ander land uit de Europese Economische Ruimte of Zwitserland tijdelijk in Nederland werken? En wordt u daarvoor gedetacheerd bij een Nederlands bedrijf? Dan moet uw buitenlandse werkgever uw werk aanmelden. Dat doet hij bij het meldloket voor buitenlandse werknemers. U valt namelijk onder de meldplicht buitenlandse werknemers.

Niet-Europeanen kunnen onder voorwaarden in Nederland werken

Als u niet uit 1 van bovenstaande landen komt, kunt u onder voorwaarden in Nederland werken. U moet bijvoorbeeld een referent (werkgever) hebben die u naar Nederland haalt. 

Alle voorwaarden om te werken in Nederland staan op de site van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Immigranten voor wie andere regels gelden

Bepaalde groepen werknemers uit het buitenland kunnen makkelijker aan de slag in Nederland. Voor hen gelden speciale regelingen. Bijvoorbeeld:

Persoonlijk overzicht als u in Nederland komt werken

Wilt u weten wat u nog meer moet regelen als u naar Nederland komt? En waar u mogelijk recht op heeft? Vul dan een paar vragen in over immigratie en krijg een persoonlijk overzicht. U kunt een overzicht maken

  • voor uzelf als u werk zoekt, 
  • voor uw partner 
  • voor uw minderjarige kind.