Heb ik (nog) recht op een WAO-uitkering?

U heeft alleen nog recht op een WAO-uitkering als u op 1 januari 2006 al een WAO-uitkering ontving.

WAO-uitkeringen

De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) kent 2 soorten uitkeringen:

  • Een tijdelijke loondervingsuitkering voor mensen ouder dan 33 jaar. De loondervingsuitkering duurt minimaal een half jaar en maximaal 6 jaar. Dit hangt af van de leeftijd waarop u arbeidsongeschikt bent geworden.
  • Een vervolguitkering nadat de tijdelijke loondervingsuitkering is afgelopen. Wie jonger is dan 33 jaar krijgt meteen te maken met de vervolguitkering. De vervolguitkering loopt door tot uw AOW-leeftijd. 

Herkeuring WAO bij verandering arbeidsongeschiktheid

Als uw gezondheid verbetert of verslechtert kunt u een herkeuring krijgen voor de WAO. U kunt die ook zelf aanvragen. De uitslag van de herkeuring kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw WAO-uitkering.

Verlaagde WAO-uitkering na herkeuring

Na een herkeuring kunt u een andere (hogere of lagere) WAO-uitkering krijgen. Om uw verlaagd inkomen aan te vullen, gaat u op zoek naar (meer) werk. Lukt het niet om (meer) passend werk te vinden? Dan kunt u een WW-uitkering aanvragen. Deze krijgt u dan naast uw (verlaagde) WAO-uitkering.

Had u naast uw WAO-uitkering al een WW-uitkering? Dan bekijkt UWV of u in aanmerking komt voor een hogere WW-uitkering.

Einde WAO-uitkering

Uw WAO-uitkering heeft geen vaste einddatum. Uw WAO-uitkering kan om verschillende redenen eindigen. Bijvoorbeeld als u weer meer kunt werken of als u de AOW-leeftijd bereikt.