Welke rechten heb ik als ik als buitenlander in Nederland voor een buitenlands bedrijf werk?

Als u in Nederland werkt, heeft u een arbeidsovereenkomst volgens de regels van het land van herkomst. Maar uw buitenlandse werkgever moet zich wel aan een aantal Nederlandse wetten houden. U heeft bijvoorbeeld recht op het minimumloon dat in Nederland geldt.

Arbeidsovereenkomst van buitenlandse werknemers

Als u als buitenlandse werknemer voor een buitenlands bedrijf werkt, geldt voor u het volgende: 

Sociale verzekeringen buitenlandse werknemers

U komt in aanmerking voor Nederlandse sociale verzekeringen. U krijgt bijvoorbeeld kinderbijslag en een uitkering als u werkloos wordt. U heeft dezelfde rechten op een uitkering als buitenlandse werknemers die voor een Nederlands bedrijf werken.

Zorgverzekering afsluiten

U bent verplicht een zorgverzekering af te sluiten.

Verzekerd blijven in het land van herkomst

Het is mogelijk dat u het recht behoudt op de sociale verzekeringen in het land van herkomst. Dit kan alleen als u gedetacheerd bent.

U kunt dan een zogeheten E101-verklaring (detacheringverklaring) aanvragen. De organisatie voor sociale zekerheid in uw land van herkomst geeft deze verklaring af. Hiermee vervallen alle rechten op Nederlandse sociale uitkeringen, zoals ouderdomspensioen (AOW-uitkering) en kinderbijslag.