Burgerparticipatie

Te veel mensen in Nederland hebben het gevoel dat zij te weinig invloed hebben op de besluiten die hen raken. Het kabinet wil daarom burgers beter bij die besluiten betrekken. Bijvoorbeeld bij keuzes en vragen rond belangrijke en dringende onderwerpen die in de samenleving spelen. 

Het kabinet onderzoekt hoe burgers meer invloed kunnen krijgen bij belangrijke besluiten. Onder andere met burgerfora waarvan de deelnemers door loting zijn uitgekozen, en door digitale vormen van participatie.  Bijvoorbeeld bij de onderwerpen klimaat en energie, vergrijzing en wonen en bouwen.

Meedoen in gemeenten

Ook gemeenten gaan bewoners meer betrekken bij hun plannen. Zo is het wetsvoorstel ‘Versterking participatie op decentraal niveau’ bij de Tweede Kamer ingediend. Deze wet zorgt ervoor dat gemeenten nadenken wanneer zij inwoners een stem geven bij plannen, besluiten en uitvoering. En hoe ze dat doen. De wet regelt ook dat inwoners hun overheid kunnen voorstellen om een taak over te nemen. Bijvoorbeeld het beheer of onderhoud van een park of buurthuis. 

Meer informatie over de vernieuwing en versterking van de lokale democratie is te vinden op lokale-democratie.nl.

Democratisch burgerschap

Mensen moeten weten hoe de democratie werkt. En hoe zij mee kunnen doen in de democratie.  Maar uit verschillende onderzoeken blijkt dat niet iedereen dat weet. Vooral bij veel jongeren ontbreekt de kennis. Daarom is er sinds 2021 de nieuwe wet voor burgerschapsonderwijs op basisscholen en middelbare scholen. In die wet staat dat kinderen en jongeren de belangrijkste waarden van de democratische rechtsstaat moeten leren: vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Daarbij horen ook onderwerpen als gelijke behandeling, het verbod op discriminatie en vrijheid van meningsuiting. Ook de school moet zich aan die basiswaarden houden.