Campagne-effectonderzoek Tel mee met Taal

Dit rapport beschrijft de effecten van de campagne rond het programma Tel mee met Taal. Dit is een actieprogramma van de ministeries van OCW, BZK, SZW en VWS. Het programma Tel mee met Taal is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen over voldoende basisvaardigheden beschikken om zelfredzamer en zelfstandiger mee te kunnen doen in onze samenleving.